Enters

De computer deed zijn intrede in huize van Baalen begin jaren negentig van de vorige eeuw. Joost was blij met deze noviteit, vooral omdat de computer een correctietoets bevatte. Joost van Baalen was namelijk dyslectisch en maakte nogal wat fouten. De correctietoets zorgde voor ontspanning bij het schrijven.
De Entertoets was volgens Joost de belangrijkste toets op het toetsenbord. Je eindigde namelijk altijd hiermee. Daarom noemde hij zijn columns altijd Enters.

Jarenlang kregen wij als kinderen de op de printer uitgedraaide Enters mee. Het werden er heel veel, want Joost was bijzonder productief. Naast jeugdherinneringen waren er ook overpeinzingen van het leven en schreef hij ook over zaken die hem bezighielden.

De bonte verzameling van Enters zijn overgetypt en nu verzameld in deze bundel.
De teksten zijn zoveel mogelijk in stand gehouden, alleen als er noodzaak was om dingen te verduidelijken zijn de teksten aangepast.
De volgorde van de Enters is aangepast aan de tijd waarin ze geschreven werden. De Enters werden geschreven tussen 1995 en 1998.

Aan het einde van deze uitgave is ook het verhaal ‘Herinneringen aan 40 jaar tuindersleven’ geschreven door Inge van Baalen-Vellekoop toegevoegd.