Vormgeving Boerenhofstede Wateringen

In maart 2021 kwam ik in contact met Ad van Vliet. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de geschiedenis van de familieboerderij in kaart te brengen. Het boekwerk dat hieruit is ontstaan is een leuk voorbeeld van samenwerking tussen een auteur en een vormgever.

Door de vele gesprekken en intensieve samenwerking zijn de heer van Vliet en ik tot een bijzonder uitgebreid en lijvig boekwerk gekomen. Bijna 300 pagina’s tekst en ruim 400 foto’s maken het boek tot een historisch geheel. Het boek is in april 2022 uitgekomen en verkrijgbaar bij de heer van Vliet. Voor info mail bureau Marjoke.