Herinneringen aan de druivenkrentteelt

Herinneringen aan de druivenkrentteelt

Het aloude ambachtelijke krenten is in Westland al lang niet meer gewoon. In begin van de 20ste eeuw was de krenttijd (tussen april en juni) een heel normaal verschijnsel. Hele families werden in die periode ingezet om het werk klaar te krijgen.

Anno 2008 is het druivenkrenten een ‘vergeten’ ambacht, echter door initiatieven zoals genomen door Stichting De Westlandse Druif in 1998 is de Westlandse Druif weer volop in de belangstelling.
Het boek geeft naast uitleg over het krenten ook inzicht in de historie van de druiventeelt in het Westland. Door verhalen, foto’s en zelfs liedteksten komt de krenttijd tot leven.
Marjoke van der Wilk- van Baalen (1959) is geboren en getogen Westlandse. Vanaf haar kinderjaren heeft zij al een voorliefde voor druiven, vermoedelijk ingegeven door haar voorvaderen, want de familie bestaat uit vele tuinders. Hardwerkende mensen die lange werkuren niet schuwen. Zelf leerde zij pas op latere leeftijd krenten. In de jaren zestig van de vorige eeuw verdween het meeste areaal druiven in het Westland door de komst van de buitenlandse druiven, de hoge arbeidskosten en de dure en moeilijke teelt.

Het boek is gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Themapark De Westlandse Druif te Monster op 26 september 2008. De oplage van het boek was 2500. Het boek is inmiddels uitverkocht.

ISBN 978-90-813133-1-5

Herinneringen aan de druivenkrenttijd