Vormgeving boek

De dag dat mijn moeder naar vliegtuigen zwaaide..

In december 2021 kwam ik in contact met Johan Rimmelzwaan. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt zijn familiegeschiedenis in kaart te brengen. Het boekwerk dat hieruit is ontstaan is een leuk voorbeeld van samenwerking tussen een auteur en een vormgever.

Door de vele gesprekken en intensieve samenwerking zijn de heer Rimmelzwaan en ik tot een bijzonder uitgebreid en lijvig boekwerk gekomen. Ruim 300 pagina’s tekst en ruim 400 foto’s maken het boek tot een historisch geheel. Het boek is in mei 2022 uitgekomen en verkrijgbaar bij de heer Rimmelzwaan. Er volgde in juli 2022 een tweede druk.

Voor meer informatie kun je ook bellen of mailen naar Bureau Marjoke.