Vormgeving Mijn gevaren koers

De vormgeving van het levensverhaal van Aad P. Valstar met tekst van hemzelf en diverse foto’s.

Levensverhaal Aad Valstar